Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

 • Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 • De bezorgkosten – het bezorgen en ophalen van de gehuurde goederen – komen voor rekening van de huurder. Bezorgkosten voor Purmerend 10 euro. Buiten Purmerend berekenen wij 10 eu plus een vergoeding per km.
 • Het is de huurder verboden de gehuurde goederen aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren.
 • De gehuurde goederen (m.u.v. tenten) mogen niet nat worden en veroorzaakte schade door wateroverlast, regen e.d. is voor rekening van de huurder.
 • Breuk/schade of verlies van de gehuurde goederen worden door ons berekend op basis van de dan geldende vervangingswaarde.
 • Na ontvangst van de huurgoederen op het bezorgadres is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging. Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs worden berekend.
 • De verhuurde goederen zijn na afgifte niet meer door verhuurder verzekerd.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke mocht worden toegebracht door de gehuurde goederen.
 • De huurder is aansprakelijk voor eventueel benodigde vergunningen.
 • Alle gehuurde goederen worden schoon geleverd en ook weer schoon terugverwacht. Niet gereinigd materiaal wordt aan huurder tegen kostprijs in rekening gebracht.
 • Alle offertes zijn vrijblijvend.
 • Betaling geschied contant tenzij anders is overeengekomen.
 • Alle geleverde goederen zijn en blijven eigendom van de verhuurder.

Huurvoorwaarden tent

 • De ondergrond voor de te plaatsen tent moet vlak zijn.
 • Geen afgevende materialen (bv crêpepapier) op het tentzeil bevestigen.
 • Geen verlichting tegen het zeil hangen in verband met de brandveiligheid.
 • Alle zeilen zijn brandvertragend volgens Din norm 4102
 • Na einde feest, de tent goed afsluiten.
 • Bij annulering van een tent, binnen een periode van twee weken voor de huurdatum, wordt er 50 % van de huurprijs in rekening gebracht.

Huurvoorwaarden attracties

Worden na overleg verhuurd maar altijd met begeleider.

Contact opnemen

Menu